การแนะนำตัวเองที่ดี และ HR สนใจ สมัครใน ตำแหน่งบัญชี

แลกเปลี่ยนประสบการณ์งาน HR , เคล็ดลับดีดีสำหรับงาน HR
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 62
Joined: Wed Jul 01, 2015 9:51 am
Contact:

การแนะนำตัวเองที่ดี และ HR สนใจ สมัครใน ตำแหน่งบัญชี

ข้อมูลby admin » Sun Oct 14, 2018 3:56 pm

ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ต่องานที่ทำ ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อตนเองเป็นคนกระตือรือร้น หาความรู้ให้กับตนเองเสมอ ขยัน มาทำงานเช้า เป็นคนอ่อนน้อม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น


จาก พนักงานท่านหนึ่ง สมัครใน ตำแหน่งบัญชี

Return to “HR Society”