นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้)

กิโลเมตร20 เลขที่ 215 หมู่ 7 ทางหลวงหมายเลข 331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ชั้น 12A , 199 ถนนรัชดาภิเษก, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
imoomai
Posts: 44
Joined: Tue Dec 13, 2016 2:13 am

นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้)

ข้อมูลby imoomai » Mon Jan 09, 2017 6:31 am

นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้)

ก่อตั้งเมื่อปี 2533
ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2302 2300, 0 3857 5277-84, 0 3857 5398 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2302 2400-1, 0 3857 5286
สถานที่ตั้ง เลขที่ 215 หมู่ 7 ทางหลวงหมายเลข 331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
พื้นที่โครงการทั้งหมด 5,153 ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,358 ไร่ เขตประกอบการเสรี 433 ไร่ เขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม 156 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,201 ไร่ ที่ดินแลกเปลี่ยนทางและลำห้วยสาธารณะประโยชน์ 248 ไร่

การเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้)

:arrow: การเดินทางจากตัวเมืองฉะเชิงเทราไปยังนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้) เป็นระยะทาง 48.8 กม.ใช้เวลาประมาณ 53 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ 24.0 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ซอย ขุนจ่าเมือง/ซอย เทศบาล 1 วิ่งต่อไปตามเส้นทาง ซอย เทศบาล 1 0.6 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ซอย ขุนจ่าเมือง/ซอย เทศบาล 1 0.5 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3245 4.3 กม. เลี้ยวซ้าย 14.1 กม. เบี่ยงขวาเล็กน้อย ไปยัง ถนนหมายเลข 3551 0.3 กม. ขับต่อไปยังถนนหมายเลข 3551 4.6 กม. เลี้ยวขวา ไปยัง ถนนหมายเลข 3551 0.2 กม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนนหมายเลข 3551 36 ม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนนหมายเลข 3551 0.1 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3551 ปลายทางจะอยู่ทางขวา 76 ม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปยังนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้) เป็นระยะทาง 114 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 38 นาที
โดยมุ่งหน้าทางเหนือ ไปตามถนน รัชดาภิเษก เข้าสู่ซอย รัชดาภิเษก 19 0.6 กม. กลับรถ 0.4 กม. เบี่ยงขวาเล็กน้อย ไปยัง ถนน รัชดาภิเษก 40 ม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนน รัชดาภิเษก 1.0 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน ราชพฤกษ์ 0.3 กม. ใช้ทางลาดด้านขวา ไปยัง ถนนพระราม 4 0.2 กม. ตัดเข้าไปยัง Thanon Ratchaphruek/ถนนราชพฤกษ์ 1.0 กม. ขับต่อไปยัง ถนน กรุงธนบุรี 2.4 กม. ขับต่อไปยัง ถนน สาทรเหนือ 0.6 กม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนน จรูญเวียง 0.1 กม. ขับต่อไปยัง ถนน จรูญเวียง 0.7 กม. ใช้ทางลาดไปยัง ทางพิเศษศรีรัช ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง 5.2 กม. ชิดขวา บนทางแยกเพื่อวิ่งบน ทางพิเศษศรีรัช ขับตามป้าย ดินแดง/สนามบิน/ถนนพระราม ๙ ทางพิเศษ 13.3 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 7 ทางพิเศษ 10.9 กม. ชิดขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 7 ทางพิเศษ 35.1 กม. ใช้ทางออกเข้าสู่ ฉะเชิงเทรา ทางพิเศษ 0.2 กม. วิ่งตรงต่อไป 0.4 กม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย ไปยัง ถนนหมายเลข 314 0.3 กม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 314 12.5 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 365 4.6 กม. ชิดขวา เพื่อวิ่งต่อบน ถนนสุวินทวงศ์/ถนนหมายเลข 365 วิ่งต่อไปตามเส้นทาง ถนนสุวินทวงศ์ 2.1 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 304 15.6 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3551 ปลายทางจะอยู่ทางขวา 6.1 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยังนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้) เป็นระยะทาง 90.3 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 27 นาที
โ้ดยมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ 0.2 กม. เลี้ยวซ้าย 6.5 กม. เลี้ยวขวา ไปยัง ซอย โยธาธิการ 0.1 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ซอย โยธาธิการ 1.5 กม. เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ซอย โยธาธิการ 5.1 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ซอย โยธาธิการ 4.2 กม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ทางหลวงชนบท 43 ม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ทางหลวงชนบท 51 ม. เลี้ยวขวาแยกที่ 1 เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3076 19.3 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 3076 0.2 กม. เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 3076 0.2 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนนมายเลข 3076 10 ม. เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 3076 33.0 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 304 13.9 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3551 ปลายทางจะอยู่ทางขวา 6.1 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้) เป็นระยะทาง 129 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 48 นาที
โดยมุ่งหน้าทางเหนือ 4.4 กม. เลี้ยวซ้าย 4.7 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 33 0.2 กม. กลับรถ 6.4 กม. วิ่งตรงต่อไปยัง ถนนหมายเลข 359 72.5 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ กบินทร์บุรี - ฉะเชิงเทราถนน/ถนนฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี 18.0 กม. ชิดซ้าย เพื่อวิ่งต่อบน ถนนหมายเลข 304 16.6 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3551 ปลายทางจะอยู่ทางขวา 6.1 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้) เป็นระยะทาง 129 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 48 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันตก 2.0 กม. เลี้ยวซ้าย 1.6 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ตลาด 3.5 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 33 6.9 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3078 0.5 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน ศิวบูรณ์/ถนน เจ้าพระยาบดินทร์ 0.4 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3078 11.6 กม. ขับต่อไปยัง ปจ.3070 2.4 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ปจ.3070 13.5 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 319 17.2 กม. วิ่งตรงต่อไปยัง ถนนหมายเลข 304 16.1 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3551 ปลายทางจะอยู่ทางขวา 6.1 กม.

Return to “นิคมอุตสาหกรรม แปลงยาว (เกตเวย์ซิตี้)”