นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

15 ถนนผาแดง นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
imoomai
Posts: 44
Joined: Tue Dec 13, 2016 2:13 am

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

ข้อมูลby imoomai » Mon Jan 09, 2017 6:45 am

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

ก่อตั้งเมื่อปี 2537
ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ผาแดงพร็อบเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทรศัพท์ 0 3868 3318-20 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 3868 3361
สถานที่ตั้ง 15 ถนนผาแดง นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
พื้นที่โครงการทั้งหมด 540 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 497 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 42.74 ไร่

การเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมผาแดง

:arrow: การเดินทางจากตัวเมืองระยองไปยังนิคมอุตสาหกรรมผาแดง เป็นระยะทาง 19.0 กม.ใช้เวลาประมาณ 27 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันตก ไปยังตากสินมหาราช 0.1 กม. เลี้ยวขวาแยกที่ 1 เข้าสู่ ตากสินมหาราช 1.4 กม. ขับต่อไปยัง ตากสินมหาราช/ถนน สุขุมวิท/นครระยอง 64 0.3 กม.เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3 0.3 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน สุขุมวิท/ถนน หนองบัว-เชิงเนิน วิ่งผ่าน 1 วงเวียน 0.9 กม. ขับต่อไปยัง ถนนบายพาส 36 0.7 กม. เลี้ยวซ้าย 5.1 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 36 5.6 กม. เลี้ยวซ้าย 1.4 กม. เลี้ยวซ้าย 2.9 กม. เลี้ยวขวา ที่ หลังวัดมาบตาพุด 60 ม. วิ่งตรงต่อไป ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.2 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปยังนิคมอุตสาหกรรมผาแดง เป็นระยะทาง 61.7 กม.ใช้เวลาประมาณ 58 นาที
โดยมุ่งหน้าทางเหนือ ไปตามถนน รัชดาภิเษก เข้าสู่ซอย รัชดาภิเษก 19 0.6 กม. กลับรถ 0.4 กม. เบี่ยงขวาเล็กน้อย ไปยัง ถนน รัชดาภิเษก 40 ม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนน รัชดาภิเษก 1.0 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน ราชพฤกษ์ 0.3 กม. ใช้ทางลาดด้านขวา ไปยัง ถนนพระราม 4 0.2 กม. ตัดเข้าไปยัง Thanon Ratchaphruek/ถนนราชพฤกษ์ 1.0 กม. ขับต่อไปยัง ถนน กรุงธนบุรี 2.4 กม. ขับต่อไปยัง ถนน สาทรเหนือ 0.6 กม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนน จรูญเวียง 0.1 กม. ขับต่อไปยัง ถนน จรูญเวียง 0.7 กม. ใช้ทางลาดไปยัง ทางพิเศษศรีรัช ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง 5.2 กม. ชิดขวา บนทางแยกเพื่อวิ่งบน ทางพิเศษศรีรัช ขับตามป้าย ดินแดง/สนามบิน/ถนนพระราม ๙
ทางพิเศษ 13.3 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 7 ทางพิเศษ 10.9 กม. ชิดขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 7 ทางพิเศษ 67.2 กม. ขับต่อไปยัง ชลบุรี-พัทยา (ป้ายบอกทาง ชลบุรี/บางแสน) ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง 1.3 กม. ขับต่อไปยัง ชลบุรี-พัทยา/ถนนหมายเลข 7 37.4 กม. ใช้ทางออกเข้าสู่ ระยอง 1.7 กม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 36 28.7 กม. ขับตรงไปตลอดเพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 36 5.1 กม. กลับรถ 0.6 กม. เลี้ยวซ้าย 3.6 กม. เลี้ยวขวา ที่ หลังวัดมาบตาพุด 60 ม. วิ่งตรงต่อไป
ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.2 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีไปยังนิคมอุตสาหกรรมผาแดง เป็นระยะทาง 125 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 57 นาที
โ้ดยมุ่งหน้าทางตะวันออก ถนนที่จำกัดการใช้งาน 51 ม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนน สฤษดิเดช 0.1 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน สฤษดิเดช 0.1 กม. เลี้ยวขวาแยกที่ 1 เข้าสู่ ถนน เลียบเนิน 0.5 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3153 2.9 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3493 4.9 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3 96.7 กม. ชิดขวา 9.7 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 36 5.6 กม. เลี้ยวซ้าย 1.4 กม. เลี้ยวซ้าย 2.9 กม. เลี้ยวขวา ที่ หลังวัดมาบตาพุด 60 ม. วิ่งตรงต่อไป ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.2 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดตราดไปยังนิคมอุตสาหกรรมผาแดง เป็นระยะทาง 197 กม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 57 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังตร.4015 0.2 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ตร.4015 0.2 กม. เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ตร.4015 0.5 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3148
0.5 กม.ขับต่อไปยัง ถนน ราษฏร์อนุสรณ์ 1.6 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 3 22.4 กม. ขับตรงไปตลอดเพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 3 43.7 กม. เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 3 108 กม. ชิดขวา 9.7 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 36 5.6 กม. เลี้ยวซ้าย 1.4 กม. เลี้ยวซ้าย 2.9 กม. เลี้ยวขวา ที่ หลังวัดมาบตาพุด 60 ม. วิ่งตรงต่อไป
ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.2 กม

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไปยังนิคมอุตสาหกรรมผาแดง เป็นระยะทาง 127 กม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 9 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันออก ถนนที่จำกัดการใช้งาน 0.1 กม. เลี้ยวขวา ไปยัง ถนน พระยาสัจจา ถนนที่จำกัดการใช้งาน 28 ม. เลี้ยวซ้ายแยกที่ 1 เข้าสู่ ถนน พระยาสัจจา 0.3 กม. ถนน พระยาสัจจา เลี้ยวขวาหักศอก จะเข้าสู่ ถนน พาสเภตรา 0.3 กม. ขับต่อไปยัง ถนน ลาดวิถี 0.1 กม. ถนน ลาดวิถี เลี้ยวซ้าย จะเข้าสู่ วชิรปราการ 0.2 กม. ขับต่อไปยัง ถนนวชิรปราการ 58 ม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน พลายวาต 0.2 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน เจตน์จำนง 0.2 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน อัคนิวาต 0.3 กม. ขับต่อไปยัง ถนน เศรษฐกิจ 1.9 กม. เลี้ยวขวา 0.5 กม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 361 1.8 กม. เบี่ยงขวาเล็กน้อย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 361 3.6 กม. ใช้ทางลาดด้านขวา ไปยัง ถนนหมายเลข 7 38.4 กม. ใช้ทางออกเข้าสู่ ระยอง 1.7 กม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 36 28.7 กม. ขับตรงไปตลอดเพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 36 5.1 กม. กลับรถ 0.6 กม. เลี้ยวซ้าย 3.6 กม. เลี้ยวขวา ที่ หลังวัดมาบตาพุด 60 ม. วิ่งตรงต่อไป ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.2 กม.

Return to “นิคมอุตสาหกรรม ผาแดง”