นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

เลขที่ 73 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 26 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
imoomai
Posts: 44
Joined: Tue Dec 13, 2016 2:13 am

นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

ข้อมูลby imoomai » Tue Jan 10, 2017 9:15 am

นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

ก่อตั้งเมื่อปี 2554
ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เอส ที พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 0 2570 9121 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2570 9123
สถานที่ตั้ง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3289 (หนองซาก- เนินโมก) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พื้นที่โครงการทั้งหมด 1,739 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม SMEs 332 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 569 ไร่ เขตพาณิชย์ 114 ไร่ เขตพักอาศัย 55 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 363 ไร่

การเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

:arrow: การเดินทางจากตัวเมืองชลบุรีไปยังนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง เป็นระยะทาง 34.0 กม.ใช้เวลาประมาณ 49 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันออก ถนนที่จำกัดการใช้งาน 0.1 กม. เลี้ยวขวา ไปยัง ถนน พระยาสัจจา ถนนที่จำกัดการใช้งาน 28 ม. เลี้ยวซ้ายแยกที่ 1 เข้าสู่ ถนน พระยาสัจจา 0.3 กม. ถนน พระยาสัจจา เลี้ยวขวาหักศอก จะเข้าสู่ ถนน พาสเภตรา 0.3 กม. ขับต่อไปยัง ถนน ลาดวิถี 0.1 กม. ถนน ลาดวิถี เลี้ยวซ้าย จะเข้าสู่ วชิรปราการ 0.2 กม. ขับต่อไปยัง ถนนวชิรปราการ 58 ม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน พลายวาต 0.2 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน เจตน์จำนง 0.2 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน อัคนิวาต 0.3 กม. ขับต่อไปยัง ถนน เศรษฐกิจ 4.5 กม. ชิดขวา 0.3 กม. ชิดขวา 8.3 กม. ชิดขวา 10.1 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3289 8.8 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 3401 0.2 กม. เลี้ยวขวา
ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.1 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปยังนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง เป็นระยะทาง 126 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 47 นาที
โดยมุ่งหน้าทางเหนือ ไปตามถนน รัชดาภิเษก เข้าสู่ซอย รัชดาภิเษก 19 0.6 กม. กลับรถ 0.4 กม. เบี่ยงขวาเล็กน้อย ไปยัง ถนน รัชดาภิเษก 40 ม. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนน รัชดาภิเษก 1.0 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน ราชพฤกษ์ 0.3 กม. ใช้ทางลาดด้านขวา ไปยัง ถนนพระราม 4 0.2 กม.ตัดเข้าไปยัง Thanon Ratchaphruek/ถนน ราชพฤกษ์ 1.0 กม.ขับต่อไปยัง ถนน กรุงธนบุรี 2.4 กม. ขับต่อไปยัง ถนน สาทรเหนือ 0.6 กม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนน จรูญเวียง 0.1 กม. ขับต่อไปยัง ถนน จรูญเวียง 0.7 กม.ใช้ทางลาดไปยัง ทางพิเศษศรีรัช ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง 5.2 กม. ชิดขวา บนทางแยกเพื่อวิ่งบน ทางพิเศษศรีรัช ขับตามป้าย ดินแดง/สนามบิน/ถนนพระราม ๙
ทางพิเศษ 13.3 กม. ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 7 ทางพิเศษ 10.9 กม. ชิดขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 7 ทางพิเศษ 60.6 กม. ใช้ทางออกเข้าสู่ อ. บ้านบึง/อ. แกลง/ชลบุรี ทางพิเศษ 1.1 กม.ชิดซ้าย ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง 8.2 กม. ชิดขวา 10.1 กม.เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3289 8.8 กม.ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 3401 0.2 กม.เลี้ยวขวา ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.1 กม

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดระยองไปยังนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง เป็นระยะทาง 71.8 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 0 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันออก 1.8 กม.เลี้ยวซ้าย 12.8 กม.เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3471 2.1 กม.เลี้ยวซ้าย 47.3 กม.เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย 0.5 กม.เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 331 6.5 กม.เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย ไปยัง ถนนหมายเลข 3289 0.4 กม.วิ่งตรงต่อไป 36 ม.เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3289 73 ม.ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 3401 0.2 กม.เลี้ยวขวา ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.1 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเทราไปยังนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง เป็นระยะทาง 71.8 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 9 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันออก 0.5 กม. เลี้ยวขวา 1.1 กม.เบี่ยงขวาเล็กน้อย เข้าสู่ ฉช.4014 12.0 กม.เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3259 12.7 กม.เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ฉช.4012 16.7 กม.เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ฉช.4012 4.3 กม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ฉช.4012/ชบ.3102 1.1 กม.เลี้ยวหักศอกไปทางซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 331 22.6 กม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนนหมายเลข 3401 0.4 กม.เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3401 0.2 กม.เลี้ยวขวา ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.1 กม.

:arrow: การเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีไปยังนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง เป็นระยะทาง 140 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 58 นาที
โดยมุ่งหน้าทางตะวันออก ถนนที่จำกัดการใช้งาน 51 ม. เลี้ยวซ้าย ไปยัง ถนน สฤษดิเดช 0.1 กม.เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนน สฤษดิเดช 0.1 กม.เลี้ยวขวาแยกที่ 1 เข้าสู่ ถนน เลียบเนิน 0.5 กม.เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3153 2.9 กม.เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3493 4.9 กม. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3 53.4 กม.เลี้ยวขวา ที่ ถนน ธรรมมงคล 70.5 กม.เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย 0.5 กม.เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 331 6.5 กม.เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย ไปยัง ถนนหมายเลข 3289 0.4 กม.วิ่งตรงต่อไป 36 ม. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3289 73 ม.ขับต่อไปยัง ถนนหมายเลข 3401 0.2 กม. เลี้ยวขวา ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย 0.1 กม.

Return to “นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง”