พบ 2987 ผลลัพธ์

โดย odoojob
จันทร์ เม.ย. 12, 2021 6:20 am
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่2
ตอบกลับ: 0
แสดง: 21

ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่2

1. เข้าร่วมรับฟังและเก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบร่วมกับทีม 3. พัฒนาระบบทั้ง Front-end ,Back-end ,Database 4. จัดทำเอกสารเช่น User Manual ,Flow Chart ,DFD 5. แก้ไข/เพิ่มเติม Requirement ของระบบเก่า 6. แก้ไขปัญหา หรือ อธิบายความสงสัยของ พนักงานตามสาขา โดยใช้ภาษาในการพัฒนาด้ว...
โดย odoojob
จันทร์ เม.ย. 12, 2021 6:17 am
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่2
ตอบกลับ: 0
แสดง: 16

ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่2

1. เข้าร่วมรับฟังและเก็บ Requirement จากผู้ใช้งาน 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบร่วมกับทีม 3. พัฒนาระบบทั้ง Front-end ,Back-end ,Database 4. จัดทำเอกสารเช่น User Manual ,Flow Chart ,DFD 5. แก้ไข/เพิ่มเติม Requirement ของระบบเก่า 6. แก้ไขปัญหา หรือ อธิบายความสงสัยของ พนักงานตามสาขา โดยใช้ภาษาในการพัฒนาด้ว...
โดย odoojob
อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 3:10 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: IT Support
ตอบกลับ: 0
แสดง: 25

IT Support

ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง ย้ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ติดตั้ง Windows, Driver, Program, Antivirus เป็นต้น ดูแลความพร้อม Printer, Scanner, Internet ตั้งค่าการแชร์ไฟล์ เครื่องพิมพ์ ประสานงานกับทีมซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น I-med, X-ray, Vetcal ประสานงานกับประกันต่างๆ เช่น Dell ให้บริการและคำแ...
โดย odoojob
อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 2:12 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: Chief Account Officer (CAO) ผู้บริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 38

Chief Account Officer (CAO) ผู้บริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน

1. ดูแลกิจกรรม-ตรวจสอบบัญชี-การเงินและควบคุมค่าใช้จ่าย
2. บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชี-การเงินของบริษัท
3. บริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนงาน
4. บริหารงบประมาณและปิดงบการเงิน
5. ประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขร่วมกัน
โดย odoojob
อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 2:12 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: Account Receivable & Credit Manager
ตอบกลับ: 0
แสดง: 45

Account Receivable & Credit Manager

> วิเคราะห์ลูกค้าและพิจารณาการให้ Credit Limit and Credit term >บริหารและติดตามทีมงาน AR ให้มีการวางบิล-เก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนเจรจากับลูกค้าเพื่อให้ได้รับการชำระค่าสินค้า-บริการ
> ประสานงานกับฝ่ายกฎหมายกรณีมีลูกค้าค้างชำระ Long term
โดย odoojob
อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 2:12 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: Collection Administration Manager
ตอบกลับ: 0
แสดง: 23

Collection Administration Manager

> บริหารทีมงานบัญชีลูกหนี้ให้มีการตัดหนี้และออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง > จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปวางบิล-เก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมาย > ปิดบัญชีลูกหนี้,ภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ทันในแต่ละรอบการปิดบัญชี > ตรวจสอบกระทบยอด Bank recon...
โดย odoojob
อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 2:12 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: A/R Executive,Financial Reporting,Credit officer
ตอบกลับ: 0
แสดง: 29

A/R Executive,Financial Reporting,Credit officer

ได้รับโอกาสให้ทำงานในหลาย ๆ ตำแหน่งที่อยู่ในสายงานบัญชี-การเงินและตลอดอายุงาน 20 ปีทำให้มีความรอบรู้วงจรของธุรกิจและมองปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ -AR Executive & confirm Group company บัญชีลูกหนี้ 5 ปี -Financial reporting & Fixed asset control 5 ปี -AR & Col...
โดย odoojob
อาทิตย์ เม.ย. 11, 2021 2:12 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า
ตอบกลับ: 0
แสดง: 32

พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า

>บันทึกรายการรับ-จ่ายสินค้า-วัตถุดิบ-อะไหล่ เข้าระบบ
>ตรวจนับสินค้า-วัตถุดิบ-อะไหล่ 3 โรงงานทุกเดือน เพื่อกระทบยอดรายงานสินค้า-วัตถุดิบ-อะไหล่คงเหลือ ให้ตรงตามความเป็นจริง
> จัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวนำส่งผู้บริหารเพื่อคำนวณต้นทุน
ต่อไป
โดย odoojob
เสาร์ เม.ย. 10, 2021 5:55 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: นักพัฒนาระบบ (เด็กฝึกงาน)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 34

นักพัฒนาระบบ (เด็กฝึกงาน)

เขียนโค้ดใน Visual Studio ทำแอปพลิเคชัน(แอนดรอยด์) ระบบสแกน Qr Code ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ และงานที่หัวหน้ามอบหมายซึ่งงานที่มอบหมายอื่นๆจะให้ทำกราฟฟิกดดีไซน์ใน Adobe PhotoShop
โดย odoojob
ศุกร์ เม.ย. 09, 2021 12:16 pm
บอร์ด: รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน
หัวข้อ: เว็บโปรแกรมเมอร์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 43

เว็บโปรแกรมเมอร์

พัฒนา web app. ของบริษัท โดยใช้ ภาษา php ฐานข้อมูล MySQL โดยรับผิดชอบระบบขายรถยนต์ และ ระบบประกันภัยรถยนต์ ของโตโยต้าดีลเลอร์ และ รับ Requirements โดยตรง จาก โตโยต้าดีลเลอร์

ค้นหาขั้นสูง