พบ 44 ผลลัพธ์

โดย imoomai
ศุกร์ ม.ค. 20, 2017 10:01 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4351

นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ

นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี 2520 ผู้พัฒนานิคม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0 2650 1192-3 ต่อ 121 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2650 1901 สถานที่ตั้ง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 5,472 ไร่ การเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ :arrow: การเ...
โดย imoomai
ศุกร์ ม.ค. 20, 2017 8:29 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร
ตอบกลับ: 1
แสดง: 4759

นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร

นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ผู้พัฒนานิคม : บริษัท มหาราชนคร จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2253 5577 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2253 5578 สถานที่ตั้ง ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 140 ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 116.45 ไร่ ร้อยละ 82.84 พื้นที่สาธารณูปโภค 21.72...
โดย imoomai
ศุกร์ ม.ค. 20, 2017 8:06 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4308

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3445 2222 , 0 3445 2022 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 3441 8062 , 0 3445 2361 Email sales@sinsakhon.com สถานที่ตั้ง 30/1 หมู่ 2 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 840 ไร่ แบ่งเป็น เข...
โดย imoomai
ศุกร์ ม.ค. 20, 2017 2:00 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรม หนองแค
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3983

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 0 2619 0140, 0 3637 4086, 0 3637 4088, 0 3637 1721 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2619 0194, 0 3637 4085, 0 3637 6107 Email nk-ie@nk-ie.com , nk-ie@tgci.co.th สถานที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน กิโลเมต...
โดย imoomai
ศุกร์ ม.ค. 20, 2017 1:37 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรม สระบุรี (แก่งคอย)
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3706

นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)

นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ผู้พัฒนานิคม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 4404 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2257 0875 สถานที่ตั้ง 134 หมู่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18100 พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 579.29 ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 430 ...
โดย imoomai
พฤหัสฯ. ม.ค. 19, 2017 8:29 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3866

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ผู้พัฒนานิคม : บริษัท สหรัตนนคร จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 3535 0141, 0 3536 4011-3, 0 3571 6745-6 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 3536 4014 E-mail: สถานที่ตั้ง 103 หมู่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 2,050 ไร่ การเดินทางไป...
โดย imoomai
พฤหัสฯ. ม.ค. 19, 2017 2:47 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4465

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ก่อตั้งเมื่อปี 2532 ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2517 0744, 0 2517 1895, 0 3525 8409, 0 3525 8410 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 3525 8411 , 0 3522 1207 E-mail: bangpa-in@bldc.co.th , bldc@bkk2.loxinfo.co.th สถานที่ตั้ง 139 หมู่ 2 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลคลองจิก อ...
โดย imoomai
อังคาร ม.ค. 17, 2017 6:49 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรม ราชบุรี
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3552

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ผู้พัฒนานิคม : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2399 2479 , 0 3237 5718-9, 08 1315 6446-7 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2399 2446 , 0 3237 5718 E-mail: mld@industrial-land.com สถานที่ตั้ง 110 หมู่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 พื้นที่โค...
โดย imoomai
อังคาร ม.ค. 17, 2017 6:19 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3237

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ผู้พัฒนานิคม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0 3449 0066-9 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 3449 0070 E-mail: Samutsakhon.1@ieat.go.th สถานที่ตั้ง 39/5 หมู่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 1,456 ไร่ แบ่งเป็น เขตอ...
โดย imoomai
อังคาร ม.ค. 17, 2017 5:31 am
บอร์ด: นิคมอุตสาหกรรม อัญธานี
หัวข้อ: นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
ตอบกลับ: 0
แสดง: 5290

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 0 2727 0000-22 เบอร์โทรสาร(Fax) 0 2727 0030 E-mail: bizdev@gemopolis.com สถานที่ตั้ง 38 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 พื้นที่โครงการ ทั้งหมด 800 ไร่ การเดินทางไปยังนิคม...

ค้นหาขั้นสูง