นิสิตฝึกงาน

odoojob
โพสต์: 0
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 10, 2020 4:18 am

นิสิตฝึกงาน

ข้อมูลโดย odoojob » เสาร์ ส.ค. 01, 2020 2:14 pm

1.พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python
2.ประมวลผลภาพจากโดรน
3.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (สํานักงานใหญ่)
4.ลงพืนทีสํารวจความถูกต้องของข้อมูล
5.ทํา QGIS Plugin เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลจำนวนมาจาก data base นั้นง่ายขึ้น คนทั้วไปที่ก็สามารถใช้ได้
ุุ6.ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศอืนๆ ทีรับมอบหมาย

ย้อนกลับไปยัง