Administration & Customer Service

odoojob
โพสต์: 0
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 10, 2020 4:18 am

Administration & Customer Service

ข้อมูลโดย odoojob » พฤหัสฯ. ม.ค. 14, 2021 2:40 pm

- ประสานงานลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์กร
- ควบคุมดูแลการจ่ายงานเจ้าหน้าออกปฎิบัติงานนอกสถานที่
- ตรวจสอบเอกสาร Work Open Sheets
- ตรวจสอบและติดตามสถานะงานของเจ้าหน้าที่

ย้อนกลับไปยัง