Manager

odoojob
โพสต์: 0
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 10, 2020 4:18 am

Manager

ข้อมูล โดย odoojob »

- ตรวจบัญชีและงบการเงินว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
- ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมดูแลทีมงานในการตรวจสอบบัญชี
ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน”