ลูกจ้างชั่วคราว

odoojob
โพสต์: 0
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 10, 2020 4:18 am

ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูล โดย odoojob »

1.ทำหน้าที่เบิกจ่ายด้วยระบบโปรแกรมของหน่วยงานราชการ New GFMIS Thai รับปิดชอบหน้าที่ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยประชุม ค้าประชาชนมีส่วนร่วม ค่าเทศกาล และค่าสาธารณูปโภค
2.ทำรายงานขอเบิกประจำเดือน /KTB/เงินคงเหลือประจำวัน/เงินทดรอง
3.ทำหนังสือภายในและภายนอก
4.บำรุงรักษาและดูแลคอมพิวเตอร์
5.โอนเงินเดือน
5.ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน”