เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

odoojob
โพสต์: 0
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ เม.ย. 10, 2020 4:18 am

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

ข้อมูล โดย odoojob »

- จัดพิมพ์เอกสารบันทึกข้อความที่ได้รับมอบหมาย
- จัดพิมพ์รายงานการประชุมและจัดทำรูปเล่มให้คณะกรรมการในที่ประชุม
- จัดพิมพ์ Powwerpoin แสดงรายงานผลในที่ประชุม
- โทรติดต่อประสานงานเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม
- โทรติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการประชุม
- ทำการจดบันทึกรายงานการประชุมในที่ประชุม
- จัดพิมพ์รายงานการประชุมและทำการถอดเทปในที่ประชุม
- จัดพิมพ์เอกสารข้อมูลรายงานเบี้ยคนพิการและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดพิมพ์เอกสารรับ - ส่งอีเมล์ให้หน่วยงานภายนอก
- โทรติดต่อประสานงานเพื่อขอรายงานผลกับหน่วยงานภายนอก
- ทำการรับ-ส่งเอกสารทางเครื่องแฟกซ์
- ออกนอกพื้นที่ทำการเยี่ยมบ้านและบริจาคสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาศ
ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “รายละเอียดงานของตำแหน่งงาน”