View features User Guide

หน้าแรก ลงทะเบียนเพื่อ MD-Jobs

หา งานบริษัทใหม่

บริษัท ทดสอบ


ทดสอบที่อย่

www.test.com

รายละเอียด

kaka_xxxx@xxxx.com
08080xxxx

ฟหกด


ฟกหด

ฟหกด

รายละเอียด

ฟหกด
ฟหxxxx

M.D.Soft Co.,Ltd.


999/95 Soi. Paholtothin 34, Chatuchak, Bangkok, 10900

www.mdsoft.co.th

รายละเอียด

m.d.xxxx@xxxx.com
02-941-xxxx, 08-1619-xxxx

งานใหม่

งาน 1
การศึกษา: ปริญญาเอก
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Sideline
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บริษัท: ฟหกด
หมวดหมู่: วิศวกรรมโทรคมนาคม

วันที่โพสต์: 06 มกราคม 2559
asdfasdf
การศึกษา: ปริญญาเอก
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Full Time
ภาคกลาง
บริษัท: M027 Co. Ltd,.
หมวดหมู่: การเกษตรประมง, ปศุสัตว์

วันที่โพสต์: 17 กุมภาพันธ์ 2559
programmer3
การศึกษา: ปริญญาเอก
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Full Time
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บริษัท: M027 Co. Ltd,.
หมวดหมู่: การเกษตรประมง, ปศุสัตว์

วันที่โพสต์: 03 กุมภาพันธ์ 2559
programmer
การศึกษา: ปริญญาเอก
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Full Time
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บริษัท: M027 Co. Ltd,.
หมวดหมู่: สถาปัตยกรรมมหาดไทย

วันที่โพสต์: 03 กุมภาพันธ์ 2559
asdf
การศึกษา: ปริญญาเอก
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Full Time
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บริษัท: M.D.Soft Co.,Ltd.
หมวดหมู่: การเกษตรประมง, ปศุสัตว์

วันที่โพสต์: 21 มกราคม 2559
webmaster
การศึกษา: ปริญญาตรี
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Full Time
ภาคใต้
บริษัท: M032company
หมวดหมู่: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบ

วันที่โพสต์: 13 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้สมัครใหม่


Category: Agriculture,Fishery,Livestock
Education:
Contact:

Category:
Education:
Contact: xxxx

Category:
Education:
Contact: 231
it
Category: Programmer,Computer Sciences,IT
Education: it
Contact: 084598xxxx
programmer
Category: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบ
Education: เทคโนโลยีสารสนเทส
Contact: 091234xxxx

พื้นที่สมัครสมาชิก

MD Recent

อ่านต่อ..

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 3662 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 6926 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 5065 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 5801 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 5449 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 6479 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 6524 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More