View features User GuideMindPHP1


charansanitwong soi 88

www.gamer.com

รายละเอียด

demo@gmail.com
2312412

Google


New York

google.com

รายละเอียด


123 google

kkkk


dsa

dsa

รายละเอียด

demo@gmail.com
das

บริษัท


กฟำไๆeqeq

www.mindphp.com

รายละเอียด

0
0845984116

sample company


charansanitwong soi 88

www.gamer.com

รายละเอียด


12321

jloo


jdaw

daw

รายละเอียด

daw@gmail.com
dawd1

employer2 company


employer2 address

employer2 website

รายละเอียด

employer2@gmail.com
1234employer2

dwa


daw

dwa

รายละเอียด

dwa@gmail.com
daw

บริษัท ทดสอบ


ทดสอบที่อย่

www.test.com

รายละเอียด

kaka_wooo@hotmail.com
080808080

test co,. ltd.


somewhere

www.com

รายละเอียด

email@gmail.com
012938102938

ฟหกด


ฟกหด

ฟหกด

รายละเอียด

ฟหกด
ฟหกด

M.D.Soft Co.,Ltd.


999/95 Soi. Paholtothin 34, Chatuchak, Bangkok, 10900

www.mdsoft.co.th

รายละเอียด

m.d.soft@hotmail.com
02-941-7455, 08-1619-8579

M027 Co. Ltd,.


adsf

m027.com

รายละเอียด

m027@m027.com
56 56 sdfdfsadfdsf

บริษัท ทดสอบ


ทดสอบที่อย่

www.test.com

รายละเอียด

kaka_wooo@hotmail.com
080808080

M032company


999

M032company.co.th

รายละเอียด

M032company@gmail.com
089-9999-9999
สมัครสมาชิก

MD Recent

อ่านต่อ..

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 3665 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 6928 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 5070 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 5808 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 5455 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 6486 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 6530 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More