ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง


CecilvugWWรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

gamepinupcasinoTIรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

upssJedBVรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

sellJedXJรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

pinupcasinooSCรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

spiderJedJKรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

WilliamfuhXGรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

StevebrapsONรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

MarvinOpeptAWรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

JosephnepJEรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

RobertvonMSรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

medrucomEverbGRรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.


49 ซอย ล้วนเจืออนุสรณ์ 2 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร


รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด


999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค


รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 6220 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 7460 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 6117 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 6650 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 6395 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 7288 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 7025 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
medrucomEverbGR
RobertvonMS
JosephnepJE
MarvinOpeptAW
StevebrapsON
WilliamfuhXG

More