ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

หน้าแรก ลงทะเบียนเพื่อ MD-Jobs


บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.


49 ซอย ล้วนเจืออนุสรณ์ 2 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ภาคธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง

รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด


999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค


รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

test


การศึกษา: ปริญญาเอก
เงินเดือน: 5000-10000
ประเภทการจ้าง: Full Time
ภาคตะวันออก

บริษัท: เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
หมวดหมู่: การเกษตรประมง, ปศุสัตว์
วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2563
อัจจิมา
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
พรเทพ ทิพยพรเกษม
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
อนาอีส อารีย์
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
ปณิชา สุขศรีตรี
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
ธมลวรรณ
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน


About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.

More