View features User Guide

หน้าแรก ลงทะเบียนเพื่อ MD-Jobs


RobertvonMSรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

medrucomEverbGRรับสมัครงาน 0 ตำแหน่ง

บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.


49 ซอย ล้วนเจืออนุสรณ์ 2 แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ภาคธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง

รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด


999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กลุ่มอุตสาหกรรม: สินค้าอุปโภคบริโภค


รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

RatiratNilrat
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
Sirirach
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
JumJirapan
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
tester
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : ปริญญาโท
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
DeepakRawat
หมวดหมู่ : -
การศึกษา : -
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน
tester
หมวดหมู่ : การเกษตรประมง, ปศุสัตว์
การศึกษา : ปริญญาเอก
ผู้ติดต่อ : สำหรับสมาชิกบริษัทหางาน


About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
medrucomEverbGR
RobertvonMS

More