EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

ภาพ
เพศ
ความสูง
น้ำหนัก
สัญชาติของ
สถานะ
ภาวะทางทหาร
วันเกิด
ศาสนา
ผู้ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
โซน
จังหวัด
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์

ตำแหน่งที่ต้องการ

1
2
3
หมวดหมู่
ประเภทการจ้าง
เงินเดือนที่ต้องการ
สถานที่ทำงาน
วันที่สามารถเริ่มทำงาน

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$education_data in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 118

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 118

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$work_experience_data in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 185

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 185

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$training_data in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 282

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 282

Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Object\CMSObject::$language_data in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 329

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/odoojob/domains/odoojob.com/public_html/components/com_mdjobs/views/mdresume/tmpl/default.php on line 329

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 9991 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 8270 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 7025 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 7661 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 7352 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 8175 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 7685 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More