View features User Guide

ภาพ
เพศ
เพศชาย
ความสูง
175
น้ำหนัก
60
สัญชาติของ
อัฟกานิสถาน
สถานะ
widow
ภาวะทางทหาร
ได้รับการยกเว้น
วันเกิด
2020-04-05
ศาสนา
-
ผู้ติดต่อ
086526566
ที่อยู่ปัจจุบัน
test
โซน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
นครปฐม
อำเภอ
นครชัยศรี
รหัสไปรษณีย์
10200

ตำแหน่งที่ต้องการ

1
ตำแหน่งที่ต้องการ 1
2
ตำแหน่งที่ต้องการ 2
3
ตำแหน่งที่ต้องการ 3
หมวดหมู่
การเกษตรประมง, ปศุสัตว์
ประเภทการจ้าง
-
เงินเดือนที่ต้องการ
-
สถานที่ทำงาน
ต่างจังหวัด
วันที่สามารถเริ่มทำงาน
12
หมวดหมู่
การเกษตรประมง, ปศุสัตว์
การศึกษา
ปวส
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
คณะ
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
G.P.A
3.73
ตั้งเเต่
2020-03-31
ถึง
2020-05-08
ชื่อบริษัท
บุญรอด
ที่อยู่
tes
เงินเดือน
20,000
ตำแหน่ง
พนักงานทั่วไป
หมวดหมู่
สถาปัตยกรรมมหาดไทย
ระดับ
ทั่วไป
หน้าที่งาน
aaaa

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 3829 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 7013 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 5164 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 5930 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 5583 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 6593 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 6597 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.

More