View features User Guide

ภาพ
เพศ
เพศชาย
ความสูง
175
น้ำหนัก
70
สัญชาติของ
ประเทศไทย
สถานะ
singer
ภาวะทางทหาร
ได้รับการยกเว้น
วันเกิด
1987-06-26
ศาสนา
-
ผู้ติดต่อ
086526566
ที่อยู่ปัจจุบัน
999/95
โซน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัด
ปทุมธานี
อำเภอ
ธัญบุรี
รหัสไปรษณีย์
12000

ตำแหน่งที่ต้องการ

1
ธุรการ
2
บัญชี
3
เลขา
หมวดหมู่
การเกษตรประมง, ปศุสัตว์
ประเภทการจ้าง
Sideline
เงินเดือนที่ต้องการ
5000-10000
สถานที่ทำงาน
ต่างจังหวัด
วันที่สามารถเริ่มทำงาน
11
หมวดหมู่
ทางการเมือง
การศึกษา
ปริญญาเอก
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
คณะ
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
G.P.A
3.73
ตั้งเเต่
2020-05-03
ถึง
2020-05-05
ชื่อบริษัท
บุญรอด
ที่อยู่
กทม.
เงินเดือน
20,000
ตำแหน่ง
พนักงานทั่วไป
หมวดหมู่
ศิลปะการออกแบบกราฟฟิค
ระดับ
ทั่วไป
หน้าที่งาน
เอกสารทั่วไป
ตั้งเเต่
2020-05-05
ถึง
2020-05-05
ชื่อบริษัท
บุญราด
ตำแหน่ง
การพูด
ภาษา
อังกฤษ
พูด
ดี
อ่าน
ดี
เขียน
ดี

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 5032 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 7175 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 5689 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 6206 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 5848 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 6846 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 6755 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
medrucomEverbGR
RobertvonMS
JosephnepJE
MarvinOpeptAW

More