View features User Guide

ภาพ
เพศ
เพศหญิง
ความสูง
160
น้ำหนัก
57
สัญชาติของ
ประเทศไทย
สถานะ
single
ภาวะทางทหาร
None
วันเกิด
1997-05-22
ศาสนา
-
ผู้ติดต่อ
นางนาที ข้องรัก
ที่อยู่ปัจจุบัน
68 ม.5 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โซน
ภาคใต้
จังหวัด
พัทลุง
อำเภอ
เขาชัยสน
รหัสไปรษณีย์
93130

ตำแหน่งที่ต้องการ

1
php developer
2
web developer
3
-
หมวดหมู่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบ
ประเภทการจ้าง
7
เงินเดือนที่ต้องการ
3
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพ
วันที่สามารถเริ่มทำงาน
10
หมวดหมู่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบ
การศึกษา
ปริญญาตรี
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
G.P.A
3.13
ตั้งเเต่
0000-00-00
ถึง
0000-00-00
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
0
ตำแหน่ง
หมวดหมู่
ระดับ
หน้าที่งาน
ตั้งเเต่
2019-06-01
ถึง
2019-08-03
ชื่อบริษัท
CAT Telecom
ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกงานแผนก big data
ตั้งเเต่
2020-01-01
ถึง
2020-05-01
ชื่อบริษัท
Aware Corporation Limited
ตำแหน่ง
นักศึกษาสหกิจ SAP B1 Consult

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า) ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

15/02/59 l 5028 l

ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต การจำหน่ายสินค้า

05/08/58 l 7173 l

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป ; ผู้ขนส่งทางน้ำ

จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัย

05/08/58 l 5685 l

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กำหนดมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

05/08/58 l 6204 l

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน

ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางสินค้า

04/08/58 l 5845 l

วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบการขนส่ง) ;วิศวกรขนส่ง

ออกแบบและควบคุมการสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

04/08/58 l 6843 l

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

04/08/58 l 6754 l

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
medrucomEverbGR
RobertvonMS

More