วาไรตี้

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

ผู้จัดการงานแม่บ้าน/หัวหน้าแม่บ้าน

รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงแรมในส่วนพื้นที่สาธารณะห้องพักแขกและพื้นที่สำนักงาน

โอกาสการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจการด้านโรงแรมจึงขยายตัวมากขึ้น ดังนั้น  ผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ งานทำความสะอาดมีโอกาสที่จะทำงานเป็นผู้จัดการแม่บ้านของโรงแรมได้มาก และถ้าสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครคัดเลือกเข้าทำงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

–  การเป็นผู้จัดการแม่บ้าน หรือเรสิเดนท์เมเนเจอร์โรงแรมที่มีระดับนั้น ต้องการผู้มีประสบการณ์มาก การเริ่มต้นทำงานในขั้นแรกผู้ที่รักอาชีพทางด้าน นี้จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
–  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารโรงแรม สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือ      สูงกว่า

–  มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

–  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  รักอาชีพบริการ

–  ควรมีปฏิภาณไหวพริบดี

–  สามารถทำงานล่วงเวลา

–  มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More