วาไรตี้

View features User Guide

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ;ต้นหน;ผู้ช่วยต้นเรือ

 

รับผิดชอบโดยตรงในการเดินเรือ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านการเดินเรือมีสูงมาก เนื่องจากบุคลากรด้านการเดินเรือมีอายุงานค่อนข้างสั้น ทําให้บุคลากรด้านการเดินเรือขาดแคลนอย่างมาก ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงทั่วโลก เพราะในปัจจุบันชาวต่างประเทศมาลงทุนสร้างฐานผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี(ชาวเรือเรียกว่าตั๋ว) ในระดับต้นหน

- ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นเพศชาย

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- อดทน และมีระเบียบวินัย

- มีความเป็นผู้นํา

- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

- สายตาปกติและตาไม่บอดสี

- สามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี

- สุขภาพแข็งแรง

สมัครสมาชิก

MD Recent

อ่านต่อ..

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

MDSoft
MindPHP1
Google
kkkk
บริษัท
sample company
cashotu
john smith co.ltd

More