วาไรตี้

EB Sticky Cookie Notice

นโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ โดยให้ความยินยอมสำหรับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ รวมถึงความยินยอมในการให้เสนอและแจกสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษต่างๆ

ตัวอย่างหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง

ผู้บังคับการเรือ;นายเรือเดินทะเล

ดูแลและตรวจตราความพร้อมของเรือ

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

ปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านการเดินเรือมีสูงมาก เนื่องจากบุคลากรด้านการเดินเรือมีอายุงานค่อนข้างสั้น ทําให้บุคลากรด้านการเดินเรือขาดแคลนอย่างมาก ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงทั่วโลก เพราะในปัจจุบันชาวต่างประเทศมาลงทุนสร้างฐานผลิตในประเทศไทยกันเพิ่มมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือ

- ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานประมาณ 5-10 ปี และได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี (ชาวเรือเรียกว่าตั๋ว) ในระดับกัปตันเรือ

- ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นเพศชาย

- ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความอดทน มีระเบียบวินัย และต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

- มีภาวะความเป็นผู้นําสูง

- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

About

Odoojob.com เว็บไซต์ที่ดำเนินการด้านการจัดหางาน ได้รวบรวม Feature การทำงานต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ดำเนินงานโดย M.D.Soft Co.,Ltd.

Supports

นายจ้าง - ประกาศรับสมัครงานพร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดความต้องการ, ค้นหา Resume ในระบบ, เก็บ Resume ไว้ในคลังส่วนตัว พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ลูกจ้าง - ค้นหางานที่ประกาศไว้จากระบบ, ฝาก Resume ของตัวเอง, เก็บงานไว้ในคลังส่วนตัว, พร้อมกับระบบรายงานทางสถิติ

ติดต่อ - 0816198579

เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด PP System Co.,Ltd.
RalphZidaySB
bathurst029OD
ดหกด
BALOGUN879PM
ThomasLiavyRP
MarcoDoxFQ

More